หน้าแรก ประวัติบริษัท ระบบรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ เมนูแนะนำสำหรับภัตตาคาร ฝ่ายค้นคว้าและพัฒนาสินค้า ติดต่อเรา
 
ฝ่ายค้นคว้าและพัฒนาสินค้า


        

              ฝ่ายค้นคว้าและพัฒนาสินค้าของบริษัทฯมีหน้าที่พัฒนาสินค้าใหม่และพัฒนาสินค้าปัจจุบันให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น บริษัทฯมีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง จึงทำให้บริษัทสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

              นอกเหนือจากพัฒนาสินค้าของทางบริษัทฯแล้วทางฝ่ายฯยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา,แนะนำ และให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อย่างเช่นเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ หรือปรับแต่งสินค้าปัจจุบันให้ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ หรือให้คำแนะนำด้านอาหารสำหรับลูกค้าที่ทำธุรกิจด้านภัตตาคารเป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มกรุณาไปยัง "ติดต่อเรา"

  Copyright 2005-2009 BMP All rights reserved.
view