หน้าแรก ประวัติบริษัท ระบบรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ เมนูแนะนำสำหรับภัตตาคาร ฝ่ายค้นคว้าและพัฒนาสินค้า ติดต่อเรา

 


ระบบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

         

            ปัจจุบันนี้ผู้คนให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหารเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางบริษัทฯจึงได้มีการอบรมและจัดระบบตามหลักระบบของ GMP(Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) จากSGS (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีมาตรการที่เข้มงวดและจะต้องทำการตรวจสอบโรงงานอยู่สม่ำเสมอ ดังนั้นผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตจนไปถึงมือผู้บริโภค

 
  Copyright 2005-2009 BMP All rights reserved.
view