หน้าแรก ประวัติบริษัท ระบบรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ เมนูแนะนำสำหรับภัตตาคาร ฝ่ายค้นคว้าและพัฒนาสินค้า ติดต่อเราประวัติบริษัทฯ

หลังจากที่คุณนิมิตได้ออกจากการเป็นพนักงานขายเนื้อที่ซูปเปอร์มาร์เก็ทในปี พ.ศ. 2515  แล้ว  คุณนิมิตได้เริ่มก่อตั้งธุรกิจของตนเองโดยเริ่มจากการซื้อเนื้อวัวและเนื้อหมูจากตลาดสดไปขายให้กับโรงแรม, ภัตตาคาร และร้านขายอาหารต่างๆ ต่อจากนั้นได้ไม่นานก็ได้เปิดร้านขายเนื้อของตนเองในตึกแถว หลังจากประกอบธุรกิจขายเนื้ออยู่สักพัก ก็ได้จัดตั้งบริษัท บางกอก มีทโปรเซสซิ่ง จำกัด ขึ้น จากที่เคยขายแค่เนื้อวัวและเนื้อหมูก็ได้หันมาเริ่มค้นคว้าและพัฒนาการผลิตไส้กรอกต่างๆ จนธุรกิจเริ่มขยายตัวมากขึ้น จนในที่สุดคุณนิมิตได้ตัดสินใจสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  ตั้งอยู่ที่ ถ.บางนา – ตราด  กม.36  จ.ฉะเชิงเทรา  ซึ่งโรงงานยังดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทได้พัฒนาระบบการจัดการและความปลอดภัยต่างๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน  GMP และ HACCP  จาก SGS (อังกฤษ)  ในปี พ.ศ. 2546 

 

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอาหาร, คุณภาพอาหาร และความสะดวกสบายของผู้ประกอบอาหารเป็นอย่างมาก  ดังนั้นบริษัทจึงได้ลงทุนในการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการณ์และผู้บริโภคพึงพอใจในผลิตภัณฑ์  และบริษัทได้สร้างสำนักงานที่กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถ.สุขุมวิท  ซ.27  เพื่อใช้ในการประสานงานกับโรงาน, กระจายสินค้าที่มีปริมาณน้อย และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้ค้า

         


  

  Copyright 2005-2009 BMP All rights reserved.
view